eos_bg

Khám Phá

Prosoft.EQMS

slide

         EQMS (Education Quality Management Software) - Phần mềm quản lý thống kê giáo dục tiểu học là phần mềm được xây dựng và phát triển bới Vietec.,Corp, nằm trong Gói thầu xây dựng và bảo trì phần mềm quản lý dữ liệu giáo dục tiểu học cấp trường – Dự án mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam -VNEN triển khai cho hơn 17000 trường Tiểu học trên Toàn quốc

        Các cấp đơn vị (trường tiểu học) nhập liệu dựa trên mẫu Excel chuẩn đã được Bộ GD&ĐT và Ban quản lý dự án xây dựng theo các thông tin: Cơ sở vật chất (diện tích, khuôn viên trường; diện tích, số lượng các phòng chức năng, phòng học, đạt chuẩn/không đạt chuẩn…); thông tin về nhân sự (tổng số giáo viên, phân theo bộ môn, chế độ đào tạo, chế độ lao động….) thông tin lớp học sinh trong trường( tổng số lớp, số học sinh, số lượng nam/nữ, dân tộc, tỉ lệ khuyết tật…); thông tin học sinh ( tổng hợp học sinh theo lớp, theo độ tuổi, theo giới tính, dân tộc, thời lượng học, chương trình học…); chất lượng giáo dục (hoàn thành môn học…)…

         Dựa trên số liệu các đơn vị đã nhập, phần mềm sẽ tự động tổng hợp- phân tích số liệu trong file excel và xuất báo cáo riêng biệt cho từng cấp (cấp Phòng, cấp Sở, cấp Bộ). – mẫu báo cáo theo từng đơn vị hoặc mẫu báo cáo đã được phần mềm tự động tổng hợp và phân tích. Thông qua các chức năng trên phần mềm, cấp quản lý có thể tổng hợp, quản lý số liệu, thông tin, mốc thời gian báo của từng đơn vị.

         Phần mềm EQMS được Vietec.,Corp phát triển và kế thừa các công nghệ tiên tiến nhất, do đó vẫn đảm bảo các tính năng vượt trội