eos_bg

Khám Phá

Phần mềm Quản lý thẻ bảo hiểm y tế.

slide

          Bảo hiểm y tế (BHYT) là một hệ thống quan trọng của chính sách an sinh xã hội nên được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng và triển khai rộng rãi trong cả nước. Đặc biệt từ năm 2010, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt “Lộ trình thực hiện BHYT toàn dân” được chia làm 02 giai đoạn: 2010-2015 và 2020, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, số lượng thẻ BHYT trùng rất lớn và chưa có biện pháp kiểm soát nên gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng hàng năm của ngân sách Nhà nước.

         Với phần mềm “Quản lý thẻ BHYT – Prosoft.IMS” của Vietec.,corp sẽ làm giảm con số thẻ bị trùng xuống mức thấp nhất, giúp quản lý hiệu quả công tác này, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng kế hoạch của lộ trình đề án Nhà nước đã đề ra.