eos_bg

Khám Phá

Prosoft.ESCI

slide

          Phần mềm Quản lý thông tin Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ (Prosoft.ESCI) là phần mềm được xây dựng và phát triển bởi Vietec.,Corp nằm trong gói thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý PCGD-CMC – Bộ GD&ĐT triển khai cho toàn bộ các đơn vị xã/phường trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ các nhà trường, Phòng và Sở GD&ĐT trong công tác điều tra, thống kê tình hình phổ cập giáo dục theo từng độ tuổi tương đương với các cấp Mầm non, THCS, THPT và THPT trên phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, lập ra các báo cáo Phổ cập giáo dục theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT, góp phần tin học hoá công tác quản lý PCGD - CMC ở tất cả các cấp quản lý; đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn thông tin chính xác, thống nhất, nhằm góp phần tăng cường công tác chỉ đạo PCGD-CMC trên phạm vi toàn quốc.