Hội nghị tập huấn điều phối viên về công tác đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

2018-04-01  

Ban Quản Lý Đề án ngoại ngữ Quốc Gia 2020 phối  hợp với Đơn vị cung cấp và hướng dẫn phần mềm – Công ty cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec., Corp) tổ chức “Hội nghị tập huấn điều phối viên về công tác quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” trên toàn quốc