24-01-2019 

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển & Chuyển giao Công nghệ Việt Nam thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019