15-10-2018 

Vietec., Corp tham gia Hội thảo Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm của Bộ GD&ĐT

Viectec.,Corp tham gia với tư cách Doanh nghiệp đồng hành cùng các hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục mầm non.