31-08-2013 

Hội Nghị tập huấn sử dụng Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non tại TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 30/08/2013, tại hội trường Sở giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp)