05-08-2022 

Hội thảo Giới thiệu KIDSEnglish: Bộ giải pháp công nghệ toàn diện giúp trẻ làm quen với Tiếng Anh

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam Vietec., Corp vừa tổ chức sự kiện giới thiệu Chương trình KIDSEnglish – Bộ giải pháp công nghệ toàn diện giúp trẻ làm quen với Tiếng Anh.