TUYỂN DỤNG Cơ hội nghề nghiệp
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp) là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp phần mềm cho ngành giáo dục. Với sứ mệnh chuyển giao công nghệ tới mọi vùng miền, cung cấp các giải pháp, công cụ hỗ trợ tối ưu trong công tác quản lý, Vietec.,Corp đã khẳng định vị thế của mình trong thị trường công nghệ dành cho giáo dục.Trong nhưng năm tiếp theo, Vietec.,Corp sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn tới năm 2025 sẽ là thương hiệu hàng đầu Việt Nam & khu vực lĩnh vực phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý dữ liệu quốc gia. Trong hơn 15 năm phát triển, Vietec.,Corp luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Do vậy, xây dựng, củng cố và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của công ty. Chúng tôi luôn chú trọng tuyển dụng đúng người, đúng việc, có kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng và kiến thức một cách hệ thống, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, có chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh để giữ và thu hút nhân tài. Tại Vietec.,Corp, chúng tôi có:

  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Mức thu nhập hấp dẫn
  • Công việc ổn định lâu dài
  • Cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp
  • Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.