Thẩm định Phân hệ phần mềm quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non

 

Tại buổi thẩm định Phân hệ phần mềm quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đã cùng thảo luận với các đại diện phía Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Viectec) để đưa ra được những đánh giá, góp ý một cách khách quan và cụ thể.

Theo đó, Ngày 31/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn xác nhận về việc thẩm định, đánh giá về thành phần chất dinh dưỡng, tính cân đối của Khẩu phần và mức độ phù hợp khi áp dụng thực tế trong phân hệ quản lý bán trú phần mềm PMS. Phần mềm đạt yêu cầu đối với tính giá trị dinh dưỡng của khẩu phần về 3 chất sinh năng lượng, phù hợp với Quy định của Bộ Giáo dục và Đòa tạo về cơ cấu khẩu phần cũng như nằm trong giới hạn về nhu cầu Dinh dưỡng khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng từ thực đơn, thực phầm sẵn có của trường mầm non; chi phí của thực đơn; thuận tiện khi sử dụng, giảm thiếu sổ sách và tránh nhầm lẫn cho người đi mua thực phẩm, cán bộ kho và kế toán của trường mầm non.

Các nội dung đều đảm bảo đúng với căn cứ khoa học là Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam năm 2007; Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2016 và Chương trình Giáo dục Mầm non sửa đổi (GDMN) và đã được Hội đồng khoa học của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế.

Phần mềm được phát triển trên công nghệ hiện đại sử dụng đồng thời trực tuyến hoặc bản cài đặt trên máy tính khi không có Internet, các tính năng phục vụ công tác quản lý kho, bếp, quản lý tài chính được xây dựng với các bước thao tác đơn giản, dễ sử dụng, đã được thử nghiệm trên thực tiễn đáp ứng đa dạng các đối tượng sử dụng và hù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, từng vùng miền.

Với nội dung thẩm định này, PMS đã trở thành giải pháp tối ưu và toàn diện cho công tác Quản lý Giáo dục Mầm non.