Triển khai tập huấn phần mềm quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ Giai đoạn 1

2013-01-22  

           Căn cứ theo quyết định số 5343/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 12 năm 2012 về việc quyết định kết quả đấu thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ (PCGD – CMC)” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vietec.,Corp vinh dự là đơn vị được chọn là nhà thầu trúng thầu thực hiện đề án. Với phần mềm Quản lý Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ (Prosoft.ESCI), Vietec.,Corp đã thể hiện năng lực của mình về ứng dụng phần mềm trực tuyến trong công tác quản lý phổ cập giáo dục cũng như năng lực triển khai tập huấn quy mô lớn. Theo dự án, phần mềm Prosoft.ESCI sẽ được triển khai đại trà trên toàn quốc nhằm quản lý thông tin liên quan đến công tác phổ cập giáo dục – chống mù chữ, dùng cho tất cả các cấp Xã/phường, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và Trung ương và tổng hợp được số liệu phổ cập giáo dục – chống mù chữ tự động từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương.

            Phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ là một phần mềm trực tuyến bao gồm hai phiên bản phiên bản offline và phiên bản online. Trên toàn quốc không phải các đơn vị xã, phường nào cũng có internet, vì vậy việc lựa chọn sử dụng phiên bản online hay offline phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng địa phương.

             Theo chỉ đạo của ban điều hành dự án, việc triển khai tập huấn sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Vietec cùng với ban điều hành dự án của Bộ giáo dục sẽ tập huấn thử nghiệm tại 12 tỉnh thành, sau khi phần mềm hoàn thiện và đi vào nghiệm thu. Giai đoạn 2 là giai đoạn triển khai tập huấn đại trà cho tất cả các tỉnh còn lại.

           Tới tháng 1/2013 lần lượt các tỉnh nằm trong kế hoạch tập giai đoạn 1: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Phước, TP. HCM, Sóc Trăng, Hậu Giang được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý PCGD – CMC.