Bộ GD&ĐT kết luận thẩm định Phân hệ Quản lý công tác bán trú của PMS

2018-03-17  

Hội đồng thẩm định bao gồm 7 thành viên, trong đó có :

- PGS.TS Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

- TS. Bùi Thị Nhung - Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y Tế,

- Ths. Nguyễn Thị Hào - Phó trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hà Nội,

- BS. Nguyễn Minh Huyền - Chuyên viên Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT,

- ThS Hoàng Thị Dinh - Chuyên viên Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT,

- CN. Vũ Ngọc Lan Hoa - Phó Hiệu trưởng trường mẫu giáo Việt Triều,

- ThS. Cao Thị Hồng Nhung - CHuyên viên Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT

Tại Hội nghị  thẩm định Phân hệ phần mềm quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đã cùng thảo luận với các đại diện phía Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam để đưa ra được những đánh giá, góp ý một cách khách quan và cụ thể. 

Căn cứ biên bản họp Hội động thẩm định, kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT đã ra văn bản kết luận thẩm định Phân hệ bán trú phần mềm quản lý giáo dục mầm non của Vietec tại văn bản số 637/TB-BGDĐT . Trong đó kết luận Phân hệ phần mềm quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non đạt yêu cầu đối với việc tính toán giá trị dinh dưỡng của khẩu phần về 3 chất sinh năng lượng, đạt yêu cầu Chương trình GDMN sửa đổi ban hành theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT. Phần mềm được phát triển trên công nghệ hiện đại sử dụng đồng thời trực tuyến và cài đặt trên máy tính khi không có internet,... Các tính năng tương đối đơn giản, dễ sử dụng, đã được thử nghiệm trên thực tiễn đáp ứng đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, từng vùng miền. 

(Ông Nguyễn Chí Thiện - áo trắng đầu cùng bàn hội nghị đang thuyết trình về phân hệ quản lý bán trú trước Hội đồng thẩm định)

(Đại diện Công ty Vietec: TGĐ- Ông Đỗ Như Quách, thứ hai phải sang; GĐ Chi Nhánh miền Nam - Ông Nguyễn Chí Thiện, ngoài cùng bên phải; Ông Dư Khắc Dũng - Chuyên viên phần mềm, thứ ba phải sang)

(Hội đồng thẩm định)

 (PGS.TS Nguyễn Bá Minh phát biểu kết thúc buổi thẩm định)