Xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

2014-11-05  

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có tên đầy đủ là “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020” đã được Chính phủ phê duyệt năm 2008.

                                                                      

Hội thảo giới thiệu Đề án NNQG 2020

Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm mục tiêu đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Tiếp nối thành công tại các dự án lớn do Bộ GD&ĐT làm chủ đầu tư: Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non (SRPP), dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN)…., Vietec.,Corp tiếp tục khẳng định năng lực khi là đơn vị trúng thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến đề án ngoại ngữ QG 2020”. Mục tiêu của gói thầu là nhằm xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến nhằm cung cấp số liệu kịp thời về việc triển khai, tiến độ thực hiện và các vướng mắc trên các địa phương để phục vụ công tác điều hành / hỗ trợ thực hiện ra quyết định cho cấp lãnh đạo; đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn thông tin chính xác, thống nhất và hiện đại về công nghệ, nhằm góp phần tăng cường công tác chỉ đạo Đề án “Ngoại ngữ quốc gia 2020”. Phần mềm sau khi được hoàn thiện sẽ được đưa vào triển khai sử dụng cho toàn bộ 63 Tỉnh/thành phố và hơn 100 trường Đại học.