Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

2017-11-09  

Ngày 14/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, trong đó yêu cầu các Bộ ngành và địa phương phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai Chính phủ điện tử. Thực hiện chủ trương này, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện Dự thảo kiến trúc Chính phủ điện tử trong ngành giáo dục và đào tạo.

Hội thảo, tập huấn lần này nhằm hoàn thiện dự thảo kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT trước khi được ban hành. Ngoài ra, Hội thảo cũng thảo luận, xin ý kiến việc ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm triển khai áp dụng CNTT nhằm tăng cường công tác quản lí, kết nối thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử có tầm quan trọng nhất định, trước hết sẽ giúp tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử, từ đó tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin. 

                                                                 

Hội thảo, tập huấn Chính phủ điện tử trong giáo dục và đào tạo thu hút sự có mặt của các đại biểu đến từ các phòng, sở giáo dục và đào tạo trong cả nước.

Bên cạnh đó còn tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

Ứng dụng CNTT là 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, với sự phát triển của CNTT, của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục đang tới rất nhanh, buộc chúng ta phải phát triển và theo kịp, chủ động đón nhận. Điều này nhằm mở ra triển vọng to lớn trong sự phát triển giáo dục, của nhân loại nói chung để mang lại kiến thức cho con người. Đây là xu thế của thế giới, nhiệm vụ của toàn ngành là nhanh chóng bắt kịp để phát triển.

Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện NQ36a của Chính phủ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là sắp xếp, nghiên cứu ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần trong phạm vi toàn ngành.