Vietec., Corp tham gia báo cáo tham luận tại Hội thảo tập huấn “Chính phủ điện tử ngành giáo dục và đào tạo, công nghệ thiết kế bài giảng e-Learning”

 

Ngày 9/11/2017, tại Hà Nội, Vietec.,Corp đã tham gia và có bài phát biểu tham luận tại Hội thảo, tập huấn “Chính phủ điện tử ngành giáo dục và đào tạo, Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning” do Cục Công nghệ thông tin - Bộ GD&ĐT tổ chức.

Hội thảo tập huấn lần này nhằm hoàn thiện dự thảo kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT trước khi được ban hành. Ngoài ra, Hội thảo cũng thảo luận, xin ý kiến việc ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm triển khai áp dụng CNTT nhằm tăng cường công tác quản lí, kết nối thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Có thể nói, Vietec.,Corp là Doanh nghiệp đi đầu tiên phong trong việc triển khai sản xuất các phần mềm quản lý giáo dục có tính ứng dụng CNTT cao trong suốt thời gian qua. Đối với kinh nghiệm thực tiễn triển khai sản xuất phầm mềm trong lĩnh vực giáo dục, Vietec.,Corp đồng thời cũng đã có hơn 10 năm hợp tác và phát triển cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo với những sản phẩm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý giáo dục mầm non…Theo đó, tại buổi Hội thảo, đại diện Vietec.,Corp đã có bài tham luận phát biểu về Ứng dụng CNTT trong Quản lý Giáo dục mầm non.

Đại diện Vietec.,Corp phát biểu tham luận tại Hội thảo

Hiện nay, Vietec.,Corp đang tiếp tục triển khai cung cấp các phần mềm quản lý giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục cho toàn bộ hệ thống điểm trường từ cấp mầm non đến THPT trên toàn quốc. Đặc biệt, Vietec.,Corp  hiện là một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép, giới thiệu đến 63 tỉnh thành phố đối với sản phẩm về kiểm định giáo dục QA và quản lý chất lượng giáo dục mầm non PMS.