Thẩm định, nghiệm thu Website dự án VNEN

2018-03-31  

Dự án Mô hình trường học mới tại VN (VNEN) vừa tổ chức họp Thẩm định nghiệm thu Website dự án VNEN do Công ty cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ VN (Viettec) thực hiện sau 15 tháng xây dựng và vận hành thử theo Hợp đồng VNEN/4.1/CQS 12/04.

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng trang thông tin điện tử, phổ biến, quảng bá, cung cấp những thông tin tổng quan nhất về dự án VNEN, đơn vị tư vấn Vietec đã tiến hành khảo sát, đưa ra các giải pháp kỹ thuật chi tiết và xây dựng Hệ thống cổng thông tin giáo dục tiểu học đảm bảo đúng chức năng và tiến độ đề ra, đồng thời đáp ứng được yêu cầu kết nối dữ liệu giữa hệ thống cổng thông tin với phần mềm quản lý thông kê thông tin giáo dục tiểu học để có thể hiển thị lên Website của Dự án dưới dạng biểu đồ hoặc bảng thống kê phục vụ như cầu thông tin của các cấp quản lý GD và xã hội. Chủ đầu tư cũng đã tư vấn, hỗ trợ Ban quản lý Dự án về thủ tục pháp lý đảm bảo điều kiện để Website hoạt động phù hợp với các qui định của pháp luật, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ triển khai, vận hành Website, bảo hành Website. Sau một thời gian chạy thử, Website dự án VNEN đã có hơn 1,3 triệu lượt người truy cập.