TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN
SaleLeader
Trụ sở Trụ sở Số 01NV3/D22 Ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: SALE-1

Ngày đăng: 18-06-2019

Chi tiết
Sale Admin
Trụ sở Số 01NV3/D22 Ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: KD_Admin 01

Ngày đăng: 25-04-2019

Chi tiết
Nhân viên Chăm sóc khách hàng
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: CSKH_01

Ngày đăng: 25-04-2019

Chi tiết
Lập trình viên PHP
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: LTV_01

Ngày đăng: 22-08-2018

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Triển khai phần mềm
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: TKPM-01

Ngày đăng: 14-07-2018

Chi tiết