TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN
Tuyển dụng Nhân viên lập trình PHP
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: NVLT_01

Ngày đăng: 09-04-2018

Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên Phát triển thị trường - Sale
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: KH 02

Ngày đăng: 01-01-1970

Chi tiết
Nhân viên triển khai phần mềm
Trụ sở Hà Nội
Mã dự tuyển: TKPM_02

Ngày đăng: 01-01-1970

Chi tiết
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng- TP. HCM
Trụ sở P402, Tòa nhà PBS, số 6-6A đường D52, P12, Tân Bình
Mã dự tuyển: CSKH_02

Ngày đăng: 01-01-1970

Chi tiết
Nhân viên Triển khai phần mềm/ Kinh doanh
Trụ sở P402, Tòa nhà PBS, số 6-6A đường D52, P12, Tân Bình
Mã dự tuyển: TK-KD

Ngày đăng: 01-01-1970

Chi tiết