TIN TỨC Tin công nghệ
06-11-2023 

Tiên phong chuyển đổi số cùng PMS - Hệ thống thông tin Quản lý Giáo dục Mầm non

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non chưa bao giờ là dễ dàng. Cùng với đó, công tác điều hành và quản lý hệ thống trường mầm non cũng luôn được cập nhật, đổi mới để phù hợp với sự phát triển của xã hội cũng như xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Thấu hiểu được thách thức đó, hệ thống thông tin Quản lý Giáo dục Mầm non PMS đã ra đời nhằm tối ưu hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non.